Høring – listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i kringkastingsforskriften. Det blir foreslått en utvidelse av kapittel 5 for å kunne fastsette en liste over begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning (viktige begivenheter).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.09.2011