Kringkastingsloven - kringkl.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (kringkastingsloven - kringkl.)

Norsk rikskringkasting har rett til å drive kringkasting. Andre enn Norsk rikskringkasting må ha konsesjon for å drive kringkasting eller lokalkringkasting som formidles via senderanlegg som er konsesjonspliktige etter § 2-2. Konsesjon skal være tidsavgrenset.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser