Høring - forslag til endringer i kringkastingsloven

Formålet med lovforslaget er å begrense ulovlig markedsføring av pengespill i audiovisuelle medietjenester som sendes eller gjøres tilgjengelig fra utlandet, av hensyn til sårbare spillere og et ønske om å styrke enerettsmodellen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.06.2019

Vår ref.: 18/99

Høringsbrevet i pdf-format

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov av 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester (kringkastingsloven).

Departementet foreslår at det lovfestes en bestemmelse som gir Medietilsynet hjemmel til å pålegge den som eier eller disponerer nett som formidler fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring for pengespill i strid med norsk rett. Formålet med lovforslaget er å begrense ulovlig markedsføring av pengespill i audiovisuelle medietjenester som sendes eller gjøres tilgjengelig fra utlandet, av hensyn til sårbare spillere og et ønske om å styrke enerettsmodellen.

Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringen er åpen, og alle kan sende innspill. Aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, er også velkomne til å uttale seg.

Høringsfristen er 17. juni 2019.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.


Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Runa Kleiberg
rådgiver

 

Abelia

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Akademikerne

Akan

Aller Media AS

Altibox AS

Amedia

Annonsørforeningen

Apple AB

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og likestillingsdepartementet

Barneombodet

Barnevakten

Bedriftsforbundet

Betsson

Blå Kors Norge

Bonnier Media

Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Caritas Norge

Cherry AB

Co Gaming Ltd

Dagbladet

Dagens Næringsliv

Datatilsynet

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske filmskolen

Den Norske Turistforening

Discovery Networks Norway

EGBA

Egmont

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

Eyeworks Dinamo

Facebook Norway

Familie & Medier

Film & Kino

Filmparken AS

FilmReg

Finans Norge

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukertilsynet

Foreningen Frikanalen

Forskningsrådet

FOX Networks Group Norway AS

Forsvarsdepartementet

Fritt Ord

Frivillighet Norge

GamblingCompliance

Gaming Innovation Group

Get

Google Norge

Gyro

HBO Nordic

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hjelpelinjen for spilleavhengige

Hovedorganisasjonen Virke

Høgskolen i Innlandet

Høgskulen i Volda

Hørselhemmedes landsforbund

IKT Norge

Innovasjon Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Institutt for samfunnsforskning

Justis- og beredskapsdepartementet

Kabel Norge

Kindred Group

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kopinor

KORUS Øst

Kringkastingsringen

Kringkastingsrådet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landslaget for lokalaviser

Landsorganisasjonen i Norge

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotterinemnda

Mastiff Entertainment

Media City Bergen

Mediebedriftenes Landsforening

Mediehuset Nettavisen

Medieklagenemnda

Medietilsynet

Nordic Entertainment Group Norway AS

Monster Scripted A/S

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NENT Group

Nordisk Film Distribution AS

Nordisk Film og TV AS

Norges Bingo- og Lotteriforbund

Norges Fotballforbund

Norges handelshøyskole

Norges Håndballforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges markedsføringsforbund

Norges Skiforbund

Norges Svømmeforbund

Norges televisjon AS

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk Forening for Spillproblematikk

Norsk Friidrett

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk kulturråd

Norsk lokalradioforbund

Norsk Pokerforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Rikskringkasting AS

Norsk Rikstoto

Norges Sjakkforbund

Norsk Tipping AS

Norske filmbyråers forening

Norske Filmregissører

Norwaco

NRJ Norge AS

NTNU

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

OsloMet

P4 Radio Hele Norge AS

Polaris media

Politidirektoratet

Regnskogfondet

Right to play

RiksTV AS

Rubicon Tv

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Senter for rettsinformatikk

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

SOS Barnebyer

Spillavhengighet Norge

Sponsor- og eventforeningen

Språkrådet

Statsministerens kontor

Strix Television

Teknologirådet

Telenor Broadcast

Telia

TV 2 AS

Unicef-komiteen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Utenriksdepartementet

Utviklingsfondet

VG

Viasat AS

Virke Produsentforeningen

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Økokrim