Historisk arkiv

Kronikk: Derfor stopper vi pengespillreklamen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Vi har en enerettsmodell for pengespill i Norge av hensyn til sårbare spillere, og vi har i dag et reklameforbud for dem som ikke har lisens. Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem hver uke. Det er det forståelig nok mange som reagerer på, og majoriteten av nordmenn mener det er for mye pengespillreklame på TV. Nå har vi muligheten til å stanse reklamen, og det vil vi gjøre.

For mange er spill hyggelig rekreasjon, og spill hos selskaper med tillatelse i Norge gir inntekter til samfunnsnyttige formål, idrett og kultur. Det fremste målet med reguleringen av pengespillmarkedet i Norge er å sikre at lotterier og pengespill tilbys i trygge og ansvarlige former. For å sikre dette foreslår regjeringen nå å stanse utenlandsk pengespillreklame som formidles på TV, både lineært og via strømmetjenester. I dag kan vi ikke håndheve forbudet mot pengespillreklame overfor pengespillselskaper og TV-kanaler og strømmetjenester som holder til utenfor Norge. For å få bukt med dette må vi vurdere å pålegge norske distributører og bredbåndstilbydere å stanse slik reklame. Markedsføringsforbudet har vært gjeldende i mange år, og det reviderte AMT-direktivet klargjør at det er handlingsrom til å sette inn tiltak også mot de aktørene som holder til i andre EØS-land. Parallelt vil vi be Lotteritilsynet om å utrede et forslag om såkalt DNS-varsling, som vil sikre at brukere som går inn på nettsidene til utenlandske spilltilbud blir informert om at disse spillene ikke er lovlige i Norge.

Den siste befolkningsundersøkelsen fra Universitetet i Bergen viste at det er omtrent 122.000 risiko- og problemspillere i Norge. Statistikk fra Hjelpelinjen viser at samtaler om kasinospill, og særlig fra utenlandske selskap, dominerer. 71 prosent av samtalene om pengespill handler om spill som tilbys av utenlandske spillselskaper.

Norge tar spilleavhengighet på alvor. Norske pengespill er tuftet på oppdraget om å tilby et attraktivt spilltilbud innenfor ansvarlige rammer, der overskuddet skal gå til samfunnsnyttige formål. Utenlandske spillselskaper har på sin side kun ett mål for øye: Å maksimere inntektene og overskuddet til fordel for eierne. Profittmaksimering oppnås ikke ved å følge ansvarlighetsprinsippene i norsk pengespillregulering. Derfor fylles norske TV-skjermer daglig av aggressiv reklame for utenlandske pengespillselskaper, til tross for at det er ulovlig å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

En kartlegging viser at en person som i snitt ser to timer TV hver dag vil kunne bli eksponert for omkring 24 pengespillreklamer på én uke. I tillegg kommer reklame via epost, SMS og utenlandske nettsider. I sum gir dette en sterk eksponering for markedsføring av pengespill, uavhengig av om man selv aktivt oppsøker det. De utenlandske spillselskapene bruker årlig flere hundre millioner kroner på å lokke nordmenn med bonuser og gratisspill. Reklamen fra de utenlandske spillselskapene gjelder i all hovedsak spill med svært høy risiko for spilleavhengighet, som kasino-, poker- og oddsspill. En fersk undersøkelse utarbeidet av Kantar TNS på vegne av Norsk Tipping viser at hele 87 prosent av nordmenn mener det er for mye pengespillreklame.

Vi vet at flere markedsaktører er kritiske til dette forslaget. Det er naturlig, siden de har store inntekter å miste fra pengespillreklamen. Det er blitt hevdet at stansing av pengespillreklame vil kunne få konsekvenser for investeringsviljen i norsk TV-produksjon. Vi er opptatt av å legge til rette for norsk innhold og TV-produksjon, men det må løses med andre virkemidler enn å tillate pengespillreklame. Formålet med å sende forslaget på høring er at alle får mulighet til å fremme sine synspunkter. Vi skal selvfølgelig lytte til alle saklige innvendinger som måtte komme, men for oss er utgangspunktet klart: Dette er et verdivalg. Hensynet til de som sliter med pengespillproblemer og deres pårørende må veie tyngre enn eventuelle økonomiske konsekvenser. For ikke å gjøre livet enda vanskeligere for de svakeste, vil vi bruke verktøyene vi har i kassa. Derfor stenger vi kranen for reklamen nå.