Historjjálaš arkiiva

Reviderejuvvon nationálabušeahtta:

Eanet eaktodáhtolaš boarrásat

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

Ráđđehusa ulbmilin lea lágidit dilálašvuođaid nu ahte eanet eaktodáhtolaš doaimmat lassánit lagas ovttasdoaibmama bokte eaktodáhtolašvuođain. Kulturdepartemeanta áigu almmuhit prošeaktaruđaid maid sáhttá geavahit háhkat ja bisuhit boarrásiid eaktodáhtolaš bargguin. Reviderejuvvon nationálabušeahtas várrejuvvo dasa 1 miljovnna kruvnnu.

Ráđđehusa ulbmilin lea lágidit dilálašvuođaid nu ahte eanet eaktodáhtolaš doaimmat lassánit lagas ovttasdoaibmama bokte eaktodáhtolašvuođain. Kulturdepartemeanta áigu almmuhit prošeaktaruđaid maid sáhttá geavahit háhkat ja bisuhit boarrásiid eaktodáhtolaš bargguin. Reviderejuvvon nationálabušeahtas várrejuvvo dasa 1 miljovnna kruvnnu.

-Boarrásat leat eaktodáhtolaš organisašuvnnaide dehálaš resurssat, ja sii bidjet olu áiggi eaktodáhtolaš doaimmaide. Mii háliidat váikkuhit nu ahte dát bargovuohki joatkašuvvá.  Mii háliidat ahte galgá šaddat álkibun oassálastit ja háliidat movttiidahttit boarrásiid searvat eaktodáhtolaš doaimmaide, cealká kulturministtar Hadia Tajik.

-Mii geahččat dáid doaimmaid nationála eaktodáhtolašstrategiija oktavuođas man ulbmilin lea háhkat eaktodáhtolaččaid fuolahussuorggis, dadjá Tajik.

Eaktodáhtolaš organisašuvnnat ja eaktodáhtolašguovddážat leat áigeguovdilis ohccit.