Sámi álbmotbeaivi almmolaš leavgabeaivin

Almmustahttináigodat

Almmustahtti: Kommunal- og regionaldepartementet

Sámi álbmotbeaivi almmolaš leavgabeaivin

Departemeanttaidgaskasaš bargojoavkku raporta skábmamánus 2003