Prop. 104 S (2012-2013)

Almmustahttináigodat

Almmustahtti: Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

Boazodoallošiehtadus 2013/2014, ja rievdadusat stáhtabušehttii 2013 earret eará.

Proposišuvdna Stuorradiggái (árvaluvvon stuorradiggemearrádus)

Boazodoallošiehtadus 2013/2014, ja rievdadusat stáhtabušehttii 2013 earret eará.

Čuovo proposišuvnna Stuorradikkis