Sámi logut muitalit 10

- čielggaduvvon sámi statistihkka 2017

Sámi statistihka fágalaš analysajoavku almmuha jahkásaččat raportta mas leat sámi statistihka birra čielggadeamit. Raporta veahkeha lasihit máhtolašvuođa maid ráđđehus ja Sámediggi sáhttet geavahit sámepolitihkalaš barggus, sihke ráđđádallamiin, bušeahttaráhkkanemiin ja doaimmaid ovddideamis.

Dán logát raporta almmuheamis leat artihkkaliin eambbo sámi áššit, mat leat relevánta servodatovdáneapmái Sámis.

Sámi logut muitalit 10 (PDF)