Samiske tall forteller 10

- kommentert samisk statistikk 2017

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

Den tiende utgaven av rapporten fra Faglig analysegruppe for samisk statistikk omhandler flere temaer som er relevante for samfunnsutviklingen i samiske områder.

Samiske tall forteller 10 (PDF)