Sámi logut muitalit 9

Čielggaduvvon sámi statistihkka 2016

Sámi statistihka fágalaš analysajoavku almmuha jahkásaččat raportta mas leat sámi statistihka birra čielggadeamit. Raporta veahkeha lasihit máhtolašvuođa maid ráđđehus ja Sámediggi sáhttet geavahit sámepolitihkalaš barggus, sihke ráđđádallamiin, bušeahttaráhkkanemiin ja doaimmaid ovddideamis.

Sámi logut muitalit almmuhusas leat dán jagi artihkkalat mat sisdollet iešguđet beliid sámi mánaid ja nouraid bajásšaddaneavttuin.

Sámi logut muitalit 9 (PDF)