Samiske tall forteller 9

- kommentert samisk statistikk 2016

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

Ulike sider ved barn og unges oppvekstvilkår i samiske områder er hovedtema i årets rapport. Rapporten omtaler også trender ved samisk samfunnsutvikling på en rekke områder.

Samiske tall forteller 9 (PDF)