2015 boazodoallošiehtadusa šiehtadallamiid loahppaprotokolla

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

Stáhta Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta bakte ja Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) leat šiehtadallan 2015/2016 boazodoallošiehtadusa.