Boazodoallošiehtadus 1.7.2015 – 1.6.2016 áigodahkii

1993 guovvamánu 26.beaivvi boazoealáhusa váldošiehtadus mielde, lea Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta ja Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi lihtodan čuovvovaš boazodoallošiehtadusa 2015/2016 doaibmajahkái, gustovaš 2015 suoidnemánu 1. Beaivvi rájes gitta 2016 geassemánu30. beaivái.