Reindriftsavtale 1. juli 2015 – 30. juni 2016

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, harLandbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbundinngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2015/2016, gjeldende fra 1. juli2015 til 30. juni 2016.