Forskrift om tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell i Troms og Nordland reinbeiteområder i 2015/2016

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 18. juni 2015 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no