2 Sámedikki ja guovddáš ...

2 Sámedikki ja guovddáš ja báikkálaš eiseváldiid ovttasbargu

Sámediggi lea dovddahan ahte ii leat dohkálaš duššefal soaittáhagaid mielde beassat ráđđádallat ráđđehusain sámi guoskevaš áššiin. Lea ráđđehusa mihttu ahte sámi beroštumit galget váldot fárrui nu árrat go vejolaš ja ovdal go prosessat álggahuvvojit mat guoskkahit sámi beroštumiid. Ráđđehus áigu joatkit barggus ovddidit vugiid mat sihkkarastet ahte Sámediggi oažžu duohta mieldemearridanválddi sámepolitihka ovddideamis.