Giellapolitihkka

Giellapolitihka váldoulbmil lea sihkkarastit buresdoaibmi dárogiela buot servodatsurggiin.

Giellapolitihka váldoulbmil lea sihkkarastit buresdoaibmi dárogiela buot servodatsurggiin. Strategiija lea ahte dárogiella ii galgga bázahallat – sihke girjegiella ja ođđadárogiella. Buohkain galgá leat vuoigatvuohta oahppat dárogiela, ovddidit ja geavahit iežaset eatnigiela ja vuosttasgiela, ja dasa gullet maid giehtagiella, álgoálbmotgiella dahje nationála unnitloguidgiella. Buohkain galgá leat vejolaš oahppat amasgielaid.

Giellapolitihkka fievrriduvvo surggiidgaskasaččat. Buot fágadepartemeanttain lea prinsihpalaš ovddasvástádus fuolahit ahte giella ja giellapolitihkka galgá leat oassin politihkkaovddideamis. Stáhta galgá fievrridit politihka mii sihkkarastá ahte sihke girjegiella ja ođđadárogiella geavahuvvo buot surggiin.  Váikkuhangaskaoamit leat iešguđetláganat. Go dárogiella lea fáddán, de galgá erenoamážit vuhtiiváldit ođđadárogiela ja ođđadárogielhálliid, dan sivas go ođđadárogiella lea unnitlogugiella, hárve geavahuvvo ja ovddiduvvo. Giellaráđđi lea stáhta fágaorgána giellaáššiin ja dat galgá maid vástidit eará gielaid go dárogiela, earret eará nationála minoritehtagielaid ja giehtagiela dárogillii.

Kulturdepartemeantta giellaáššiid ovddasvástádus lea golmma oasis:

  1. Giellapolitihkalaš suorgeovddasvástádus

    -hálddašit Giellaráđi mii lea vuollásaš fágaorgána, hálddašit giellapolitihkalaš vuođuštuvvon doaibmabijuid, hálddašit dábálaš riektačállingažaldagaid, hálddašit giellalágaid (báikenammalága ja giellalága)

  2. Kultur- ja mediapolitihkalaš suorgeovddasvástádus

    -fuolahit ahte doaimmat mat giellapolitihkalaččat eai vuosttažettiin leat vuođuštuvvon kultursuorgái, vuhtiiváldet giellaáššiid bajitdási giellapolitihka ektui

  3. Surggiidgaskasaš giellapolitihkalaš ovddidanovddasvástádus

    - fuolahit ahte giellapolitihkalaš áššit vuhtiiváldojuvvojit iešguđet politihkkasurggiin maid eará departemeanttat vástidit