Evttot kandidáhta jagi 2014 giellabálkkašupmái!

GOLLEGIELLA - davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi geigejuvvo guđát geardde čakčat 2014 sámeministariid ja sámediggepresideanttaid čoahkkimis Helssegis. Sádde evttohusa maŋemusat miessemánu 30. beaivve 2014.

GOLLEGIELLA  - davviriikkalaš sámi giellabálkkašupmi geigejuvvo guđát geardde čakčat 2014 sámeministariid ja sámediggepresideanttaid čoahkkimis Helssegis. Sádde evttohusa maŋemusat miessemánu 30. beaivve 2014.

Giellabálkkašupmi addojuvvo ovttaskas olbmuidahjeorganisašuvdnii Norggas, Ruoŧas, Suomas dahje Ruoššas sámegiela ovddideamis. Giellabálkkašumi leat ásahan sámeáššiin vástideaddji ministarat Norggas, Ruoŧas ja Suomas ovttas dáid riikkaid sámediggepresideanttaiguin. Bálkkašupmigeigejuvvo juohke nuppi jagija dat juhkkojuvvui vuosttaš geardde jagi 2004. Bálkkašumi sturrodat lea15 000 euro.

Giellabálkkašumi ulbmil
Giellabálkkašumi ulbmilin lea váikkuhit sámegiela ovddideapmái, gárggiidahttimii ja seailluheapmái Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas.

Gii sáhttá oažžut bálkkašumi?
Giellabálkkašupmi juhkkojuvvo ovttaskas olbmuide, joavkkuide, servviide ja ásáhusaide geat leat bidjan erenoamáš návccaid ovddidit sámegiela čálalaččat, njálmmálaččat dahje eará láhkái. Giellabálkkašupmi sáhttá addojuvvot iešguđetlágan bargguid vuođul. Bálkkašumi sáhttá juhkkojuvvot eanet go ovtta vuoitái.

Evttot kandidáhta!
Ovttaskas olmmoš, joavkkut, searvvit, ásáhusat ja eiseválddit Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas sáhttet evttohit kandidáhtaid jagi 2014 giellabálkkašupmái.

Sádde evttohusat bálkkašumi vuoitin oktan čálalaš ákkastallamiin, mii sáhttá leat eanemusat 1-2 siiddu,maŋimustá miessemánu 30. beaivve 2014 čujuhussii:

info@samediggi.fi

Gollegiella - árvvoštallanlávdegoddi
Sámediggi/Saamelaiskäräjät
SAJOS
99870 Anár/Inari, Finland
Tel: +358108393100