Kaleanddar

Ráddje

24.02.2020

 • Utviklingsministeren er til stades under lanseringa av ein rapport om moderne slaveri

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: Melahuset, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein er til stades under lanseringa av rapporten «Moderne slaveri - bruker vi riktig begrep?». Ulstein deltek i ein panelsamtale med representantar frå dei politiske ungdomspartia og organisasjonar frå sivilsamfunnet.  

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren deltek på opninga av eit gatehospital

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: Bergen 

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på opninga av gatehospitalet til Frelsesarmeen i Bergen. 

  Pressekontakt: Politisk rådgjevar Sondre Olsen, mobil: 92 60 51 63

 • Utviklingsministeren deltek på ein middag med presidenten frå Ghana

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: Parkveien 45, Oslo 

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på ein offisielle middag i samband med gjestinga til president Nana Akufo-Addo frå Ghana. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

25.02.2020

 • Utviklingsministeren deltek på eit seminar om utviklingspolitikken

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: Kulturhuset, Oslo 

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på seminaret «Grøn framtid for utviklingspolitikken».

  Seminaret vert skipa til av Kyrkjas Naudhjelp saman med Norcap/Flyktninghjelpa, Nasjonal næringsklynge for solenergi og miljøstiftinga Zero. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

 • Utviklingsministeren møter leiaren for FN sitt aids-program

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo 

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Winnie Byanyima, ny leiar for FN sitt aids-program, Unaids. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

 • Utviklingsministeren gjestar Plan International Norge

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: Plan International Norge, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein gjestar Plan International Norge. Tema for møtet er korleis sivilsamfunnet kan bidra til å realisere regjeringas ambisjon for å motarbeida tvangs- og barneekteskap og andre skadelege skikkar. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

26.02.2020

 • Utviklingsministeren møter leiaren i «Hope for Justice»

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: UD, Oslo

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein møter Ben Cooley, administrerande direktør i stiftinga «Hope for Justice». Tema for møtet er moderne slaveri. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02

27.02.2020

 • Utviklingsministeren deltek på eit styremøte i Paris

  Dag-Inge Ulstein| Utanriksdepartementet

  Báiki: Paris, Frankrike

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek på styremøte i Global Centre for Adaptation (GCA) i Paris. 

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02 

29.02.2020

01.03.2020

Čájet eanet dáhpáhusaid
Bajás