Reviderejuvvon nationálabušeahtas

Boarrásiidáittardeaddji doaibma heaittihuvvo

Dát sisdoallu lea eanet go 1 jagi boaris.

Ráđđehus dieđiha reviderejuvvon nationálabušeahta oktavuođas, ahte sii heaittihit Boarrásiidáittardeaddji doaimma suoidnemánu 1. b. 2023. Plánejuvvon heaittiheami geažil leat evttohan geahpedit juolludeami miljovnnain kruvnnuin dán jagi.

Ráđđehus ákkastallá heaittiheami ruđalaččat. Eará áittardeaddjit ja instánssat gokčet jo ollu Boarrásiidáittardeaddji doaimmain. Go jo leat ráddjejuvvon návccat de ráđđehus oaivvilda, ahte resurssaid geavaheami ii sáhte bealuštit, go jo iešguđet instánssain leat badjálas ovddasvástádussuorggit ja doaimmat.

Dovddastit mávssolaš áŋgiruššama

– Ráđđehus oaidná mávssolažžan áŋgiris barggu, maid Boarrásiidáittardeaddji lea oanehis áiggis dahkan boarrásiid beroštumiid ja hástalusaid čalmmustahttimiin iešguđet surggiin. Boarrásat leat máŋggadáfot joavku ja leat ollu aktevrrat, geat ovddidit boarrásiid beroštumiid. Áigodagas, mas fertet vuoruhit, ráđđehus oaivvilda rievttes dahkun čorget badjálas doaimmaid ja ovddasvástádussurggiid, dadjá dearvvašvuođa- ja fuolahanministtar Ingvild Kjerkol.

Ráđđehus háliida heivehit servodaga eallilan olbmuide. Dan mii olahit go buot aktevrrat čovdet hástalusaid, maid boarrásat vásihit servodaga iešguđet osiin. Eat galgga guođđit dihto áittardeaddji bargun beroštit eallilan olbmo dilis.

Máŋga searvvi barget árjjalaččat boarrásiid beroštumiid ovdii. Bargo- ja searvadahttinministtar lágida ráđđehusa ovddas njeallje čoahkkima jahkái penšunisttaid servviiguin.

Ása oadjebasat ruovttus -ođastus

– Ráđđehus ráhkkanahttá áŋgirit min dasa, ahte boahtteáiggis mii leat eambo eallilan olbmot, ja mii bargagoahtit dál Ása oadjebasat ruovttus -ođastusain. Das leat iešguđet surggiid oaidninsajit boarrásiidda heivvolaš servodagaid birra, mat láktasit earret eará oadjebas ja heivehuvvon ásodahkii, digitaliseremii, lagaš birrasii ja sáhtosteapmái, dadjá dearvvašvuođa- ja fuolahanministtar Ingvild Kjerkol.

– Mii bargat dan ovdii ahte áittardeaddji bargu joatkašuvvá, son deattasta.

Ráđđehus nanne divššohas- ja geavaheaddjiáittardeaddji doaimma, ja sihkkarastá ahte dat sáhttá doaibmat miehtá riikka, ja nanne dan láhkai boarrásiid dearvvašvuođa- ja fuolahanbálvalusaid.

Heaittihit vehážiid mielde

Ráđđehus muitala eanet proseassa birra čavčča stáhtabušeahta oktavuođas. Boarrásiidáittardeaddji doaibma heaittihuvvo boahtte geasi ja das dieđihit dál jo, vai dan láhkai vuhtiiváldet bargiid ja earáid doaimma olis, nu ahte áittardeaddji sáhttá plánet heaittiheami vehážiid mielde, ovttasbarggus departemeanttain.

Dearvvašvuođa- ja fuolahanministtar lea muitalan áššis boarrásiidáittardeaddji Bente Lund Jacobsenii jo ovddalgihtii, ja son muitala bargiide ášši birra ovdalgo dat ovddiduvvo RNB oktavuođas. Dasto departemeanta muitala sidjiide vuoigatvuođaid ja viidásut proseassa birra. Departemeanta veahkeha boarrásiidáittardeaddji dárbbašlaš hálddahuslaš doaimmaiguin heaittiheami oktavuođas.