Mediabovdehus:

Dearvvašvuođa- ja fuolahusministtar ovdanbuktá sámi álbmotdearvvašvuođadieđáhusa

Mánnodaga njukčamánu 18. beaivvi ovdanbuktá dearvvašvuođa- ja fuolahusministtar Ingvild Kjerkol Kárášjogas stuoradiggedieđáhusa sámi álbmoga álbmotdearvvašvuođa ja eallindiliid birra.

Neahtta-tv Presentasjon av den samiske folkehelsemeldinga

Geahča sáddaga dás

Geahča sáddaga dás

Sámi álbmotdearvvašvuođadieđáhusas guorahallojuvvojit dat álbmotdearvvašvuođahástalusat mat earenoamážit deaividit sámi álbmoga guovdu.

Rukses árpun lea movt ráđđehus áigu bargat čoavdit dáid hástalusaid sámi kultuvrra ja eallinvuogi vuolggasajis, ja nannet sámi álbmoga eallindiliid, dearvvašvuođa ja eallinkvalitehta. Sámi perspektiivvat galget eambbo báidnit nationála  álbmotdearvvašvuođapolitihka.

Dieđáhus lea hábmejuvvon álbmotdearvvašvuođadieđáhusa vuođul, man ráđđehus ovddidii 2023 giđa, mas sosiála dearvvašvuođaerohusaid dássen lea ulbmilin ja váldo mihttomearrin.

Goas: Mánnodaga njukčamánu 18. b. diibmu 14.00. Uvssat rahpasit diibmu 13.30.
Gos: Auditorias, Sámedikkis, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka

Dieđiheapmi

Media lea bures boahtin searvat, ja sáhttet searvama dieđihit gulahallanhovdii Susanne Moen Stephansen.

Stáhtaráđđi sáhttá maŋŋel ovdanbuktima searvat sierra jearahallamiidda.

Earát geat háliidit oassálastit ovdanbuktimis sáhttet dieđihit e-boastta bokte: paamelding@hod.dep.no. Áigemearri: Njukčamánu 13. beaivi.

Loahpalaš duođaštus sáddejuvvo maŋŋel go dieđihanáigemearri lea dievvan. Juohke organisašuvdna/doaibma sáhttá sáddet eanemustá guokte olbmo, go auditorias lea gárži.

Rávdnjen

Departemeantta sihkarvuođa- ja serviceorganisašuvdna (DSS) filbme lágideami ja don sáhtát oaidnit sáddaga dán siiddus. Dáppe sáhtát maid video viežžat maŋŋel. Jus leat jearaldagat de sáhtát váldit oktavuođa DSS:in telefovnna 22 24 88 45 dahje e-poastta bokte  dss-videoproduksjon@dss.dep.no. Media gii háliida neahtta-tv-sáddaga čájehit iežaset neahttasiidduin gávdnet embed-koda go siiddus deaddilit «Del video»-boalu siiddus.