Boazodoalu DBS-bálvalus nanne bargoárgabeaivvi oadjebasvuođa

Bargu boazodoalus lea fysalaččat garas ja doaimmahuvvo birra jagi ja dávjá issoras garra dálkin. Dat lea bargbáiki gos dávjá dáhpáhuvvet vahágat ja lihkohisvuođat. Boazodoalu DBS-bálvalus lea danne dehálaš doaibma nannen dihte bargoárgabeaivvi oadjebasvuođa ealáhusas.

– Boazodoalus dáhpáhuvvet olu lihkohisvuođat. Beare dávjá leat dát lihkohisvuođat main leat duođalaš váikku Boazodoalu DBS-ráđđeaddit dahket dehálaš barggu, ja ealáhus lea bures vuostáiváldán bálvalusa. Lea sáhka boazodoalli bargoárgabeaivvi oadjebasvuođa buorideamis, dadjá eanandoallo- ja biebmoministtar Geir Pollestad (Gb).

2019/2020 boazodoallošiehtadusas várrejuvvui ruhta golmmajagáš prošektii, mas Norsk Lanbruksrådgivning (NLR) (Norgga Eanandoallloráđđeaddin) oaččui bargun ovdánahttit DBS-bálvalusaid boazodollui. 2022 sohpe šiehtadusbealit dahkat ortnega bistevažžan. Odne leat dat guokte DBS-ráđđeaddi Trøndelágas ja Finnmárkkus, ja sutnos lea bargosadji doppe gos boazodoallu doaimmahuvvo.

Boazodoalu DBS-bálvalusa áŋgiruššama nannen  

NLR galgá addit DBS-ráđđeaddinbálvalusaid ja doallat kurssaid ja bagadallančoahkkimiid ealáhusa doaimmaheddjiide buot boazodoalloorohagain. Guovddáš fáttát leat fievrruide (ATV:aide ja skohteriidda) sihkkarvuođakurssat, DBS-kurssat, vuosttašveahkkekurssat, uđaskurssat, psykossosiála bargobiras/psyhkalaš dearvvašvuohta ja ergonomiija/hárjehallan. 2024/2025 boazodoallošiehtadusas leat šiehtadusbealit soahpan joatkit boazodoalu DBS-bálvalusaid. Áigumuš lea ahte galget leat 3 ráđđeaddi ođđajagimánu 1. beaivvi 2025 rájes.

Vuosttašveahkkekursa
Vuosttašveahkkekursa Kárášjogas Govva: NLR (NER) ja boazodoalu DBS-bálvalus

Boazodoalu DBS-ráđđeaddit leat almmustahttán ahte boazodoallit leat váillahan psyhkalaš dearvvašvuođafálaldaga, mii lea máškit ja maid lea álki oláhit. Dusten dihte dán dárbbu, de lea DBS-bálvalus dahkan šiehtadusa Overvinne:in addit digitála psykologalaš doarjaga ja rávvagiid – psykologa lummas. Áppa leat NTNU ja St. Olavs Hospitala psykologat ráhkadan.

– «Psykologa lummas» lea dehálaš ja ávkkálaš doaibma mas boazodoallit ožžot doarjaga go dárbbašit dan eanemusat, lohká eanandoallo- ja biebmoministtar.

Loga maiddái:

Illustrašuvdna áppas "Psykologa lummas"
Illustrašuvdna áppas "Psykologa lummas". Govva: NLR (NER) ja boazodoalu DBS-bálvalus