Reviderejuvvon nationálabušeahtas:

Ollislaš lassiárvodivatbuhtadus go valáštallanrusttegiid hukse 2022:s

Dát sisdoallu lea eanet go 2 jagis boaris.

Ráđđehus evttoha reviderejuvvon nationálabušeahtas 2022 lasihit 46,5 miljovnna ruvnno lassiárvodivada buhtadusortnegii mii guoská valáštallanrusttegiid huksemii.

– Dat mielddisbuktá ahte joavkkut ja searvvit besset álggahit vel eanet mánáid ja nuoraid fálaldagaid lagasbirrasis. Ollislaš lassiárvodivatbuhtadus valáštallanrusttegiid huksemiid oktavuođas nanne báikkálaš valáštallanservviid ja joavkkuid ekonomiija miehtá riikka, dadjá kultur- ja dásseárvoministtar Anette Trettebergstuen.

46,5 miljovnna ruvnno lasáhusain loktejuvvo juolludeapmi lassiárvodivatbuhtadussii 345,5 miljovnna ruvdnui. Dat mielddisbuktá ahte buot dohkkehuvvon ohcamušat mat sáddejuvvojedje ovdal ohcanáigemeari juovlamánu 1.b.2021 ožžot ruovttoluotta  momsaruđaid.

– Juohke olbmui ja servodahkii lea dehálaš ahte astoáiggis lea ulbmil ja ahte astoáiggefálaldagaide beassá searvat. Ráđđehussii lea dehálaš láhčit buriid valáštallanfálaldagaid ja rumašlaš doaimmaid mánáid ja nuoraid várás, dadjá Trettebergstuen.

Lea Lotteriija- ja vuođđudusbearráigeahčču mii meannuda lassiárvodivada buhtadusohcamušaid mat gusket valáštallanrusttegiid huksemii.