Ráđđehus áigu ain ovddidit Našuvnnalaš Turistabálgáid

Dát sisdoallu lea eanet go 3 jagis boaris. Danne sáhttet dieđut leat boarásmuvvan.

Ráđđehus áigu heivehit dovdoseamos vázzinbálgáid buorebut turisttaide. Dálkkádat- ja birasdepartemeanta evttoha atnit 10,5 miljovnna ruvnno dása, 3 miljovnna lassáneapmi 2017 rájes.

2017:s juolludii ráđđehus ja ovttasbargobellodagat Gurut ja RáB 7,5 miljovnna ruvnno ođđa doarjjaortnegii Našuvnnalaš Vázzinbálgát. Ráđđehus evttoha rievdadit nama Našuvnnalaš Turistabálgáide vai buorebut boahtá ovdan mas dat lea sáhka. Seammás lasihuvvo juolludeapmi.

-Mii háliidit doarjut báikkálaš mátkeealáhusa seammás go háliidit garvit ahte luondu gollá ja nuoskkiduvvo. Danin mii lasihit juolludeami Našuvnnalaš Turistabálgáide. Dát lea ávkin buohkaide, mii addá sihke ceavzilis luonddugeavaheami ja báikkálaš árvoháhkama, dadjá dálkkádat- ja birasministtar Vidar Helgesen.

Ollu turisttat

Duogážin lea dat go riikkaidgaskasaččat leat olu lassánan turisttat geat fitnet min dovdoseamos tuvrabálgáin ja meahcceguovlluin. Ollu bálgát leat sakka loktojuvvon ja nuoskkiduvvon, ja lea heajos čorgatvuohta go doppe váilot hivssegat.

Lea maid stuorát dárbu šiltet, merket ja diehtojuohkima ordnet, ja dárbu doaimmaide mat buoridit sihkarvuođa. Ollu báikkiin dárbbašuvvo maid buoret biilabisánansadji ja beassan.

Autoriseren

2018:s ovddiduvvo ordnet vel eanet ja šaddá autoriserenortnegin, ovttas earret eará Norgga Turistaservviin, Rukses Ruossain ja NHO Mátkeealáhusain. Dalle oažžu ohcat ahte válljejuvvon bálgát autoriserejuvvojit Našuvnnalaš Turistabálggisin. Áiggi vuollái addojuvvo dušše autoriserejuvvon bálgáide ruhta doarjjaortnegis.

-Buot huksen- ja rusttetdoaimmat fertejit heivehuvvot eanadahkii ja luondduárvvuide. Dasa lassin fertet váldit vára buohkaid rievttis ja norgga meahcástallanvieruin. Dát ortnet galgá leat veahkkin dasa ahte buohkat ožžot buori luondduvásáhusa vaikko lea stuora turistajohtolat, dadjá Helgesen.