Ráđđehus heaittiha riikkaviidosaš njuolggadusa, man mielde ohppiid galget váldet skuvlii árvosániid vuođul

Dát sisdoallu lea eanet go 2 jagis boaris.

Ođđa ráđđehus oaivvilda, ahte fylkkat galget ieža beassat mearridit man vuođul váldet ohppiid joatkkaskuvllaide. Dál heaittihuvvojit riikkaviidosaš njuolggadusat, maid vuođul ohppiid váldet skuvlii árvosániid vuođul, nu gohčoduvvon friija skuvlaválljen, maid Solberga ráđđehus ásahii ovdal geasi.

- Mis leat čeahpes báikkálaš politihkkárat, geat dovdet ealáhusaid ja guovlluid ovdamuniid, ja geat buoremusat dihtet mo ohppiid váldet skuvllaide. Mii eat sáhte guovddášdásis bágget fylkkaide ođđa vuogádaga, dadjá máhttoministtar Tonje Brenna (Bb).

Ráđđehus ollašuhttá de Hurdal-prinsihppacealkámuša lohpádusa, man mielde fylkkat, mat eaiggáduššet ja doaimmahit joatkkaskuvllaid, galget ieža beassat mearridit man vuođul ohppiid váldet ohppui.

Geassemánu 2021 rádjai fylkkain ledje iešguđetlágan ortnegat, maiguin sii válde ohppiid skuvlii, muhto Solberga ráđđehus rievdadii dan, ja ásahii riikkaviidosaš njuolggadusaid, maid mielde buot fylkkat galge váldit ohppiid skuvlii árvosániid vuođul. Ráđđehus fámuhuhttá dál njuolggadusaid, nu ahte fylkkat besset fas ieža mearridit man vuođul váldet ohppiid skuvlii. Dat mearkkaša, ahte fylkkat ieža mearridit guđe ortnegiin boahtte jahkái váldet ohppiid skuvllaide.

- Lean váldán vuhtii sihke ohppiid ja fylkkagielddaid, ja danin lean johtileamos lági mielde čielggadan mii gusto ohppiide, geat boahtte skuvlajahkái ohcet joatkkaskuvlii, Brenna dadjá.

Lea guldalan fágaolbmuid ja ohppiid

Lea leamaš stuorra vuosteháhku riikkaviidosaš njuolggadusaide, maid mielde ohppiid váldet skuvlii árvosániid vuođul. Dat bođii ovdan sihke gulaskuddamis 2019 ja digaštallamiin, go ásahedje ortnega, mas ohppiid váldet skuvlii árvosániid vuođul. Earret eará Oahpahusdirektoráhtta oaivvilda, ahte fylkkat berrejit mearridit vuogádaga ieža.

 

Ohppiidorganisašuvdna lea maid čielgasit ovdanbuktán, ahte fylkkagielddat dat galget gulahallat ohppiiguin, ja de mearridit guđe skuvliiváldinortnet lea buoremus. Dat lea mávssolaš, vai sáhttet váldit vuhtii báikkálaš erenoamášvuođaid.

 

- Fylkkat leat iešguđetláganat, ja dain leat iešguđetlágan hástalusat ja geografiija. Danin ii sáhte leat okta skuvliiváldinortnet olles riikii. Ollu sajiin leat guhkes gaskkat skuvllaide, ja jos bágget daid fylkkaid váldit ohppiid árvosániid vuođul, de soitet oahppit gártat johtit guhkes mátkki skuvlii, dadjá Brenna.