Regjeringen opphever det nasjonale pålegget om karakterbasert inntak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Den nye regjerningen vil at fylkene selv skal få bestemme inntaksmodell til de videregående skolene. De nasjonale reglene om karakterbasert inntak, også kalt fritt skolevalg, som Solberg-regjeringen innførte før sommeren, blir dermed opphevet.

- Vi har dyktige lokalpolitikere som har kjennskap til næringsliv og regionale fortrinn, og som vet best hvordan inntaket bør organiseres. Vi kan ikke fra sentralt hold tre et system nedover hodet på fylkene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Regjeringen oppfyller dermed løftet fra Hurdalsplattformen der det står at fylkene, som eier og driver de videregående skolene, skal få bestemme inntaksmodell for sine elever.

Frem til juni 2021 hadde fylkene ulike inntaksordninger, men Solberg-regjeringen ville endre dette og innførte nasjonale regler om at alle fylker skulle ha karakterbasert inntak som inntaksmodell. Regjeringen opphever nå disse reglene slik at fylkene igjen kan bestemme hvilken inntaksmodell de vil ha. Det betyr at det vil være opp til fylkene å bestemme hva som skal gjelde for neste års inntak.

- Av hensyn til både elever og fylkeskommuner har jeg vært opptatt av å så raskt som mulig få klargjort hva som skal gjelde for elever som skal søke videregående opplæring neste skoleår, sier Brenna.

Har lyttet til fagfolk og elever

Det har vært stor motstand mot å innføre nasjonale regler om karakterbasert inntak. Det viser både høringen i 2019 og diskusjonen rundt innføringen av karakterbasert inntak. Blant annet mener Utdanningsdirektoratet at fylkene bør bestemme inntaksmodell selv.

Elevorganisasjonen har også vært tydelig på at det er fylkeskommunene, i dialog med elevene, som må bestemme hvilken inntaksordning som passer best. Dette er viktig for blant annet å ta hensyn til lokale variasjoner.

- Fylkene er forskjellige, de har ulike utfordringer og ulik geografi derfor kan vi ikke ha én inntaksordning for hele landet. Mange steder er det store avstander mellom skolene, og ved å påtvinge disse fylkene karakterbasert inntak risikerer man at elever må pendle langt for å komme til skolen, sier Brenna.

Fakta:

I dag har fylkeskommunene ulike inntakssystemer. Oslo, Rogaland og Møre og Romsdal har fritt skolevalg i hele fylket, mens Troms og Finnmark og Nordland er inndelt i henholdsvis fem og tre inntaksområder. Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken og Trøndelag følger ulike varianter av nærskoleprinsippet.

Elever skal fortsatt ha mulighet til søke på videregående skoler i andre fylker enn hjemfylket dersom de ønsker det. Fylkeskommuner som har ledig kapasitet, har plikt til å gi tilbud til søkere fra andre fylker, jf. opplæringsloven § 13-3.