2019 stáhtabušeahtta

Uđassihkkarastin ja ođđa várrefápmorusttet Svalbárddas

Dát sisdoallu lea eanet go 2 jagis boaris. Danne sáhttet dieđut leat boarásmuvvan.

Ráđđehus evttoha juolludit 45 miljovnna kruvnna uđassihkkarastimii Longyearbyenis. Juolludeapmi mielddisbuktá ahte sihkkarastinbargu sáhttá joatkašuvvat.

Ráđđehus evttoha dasto ahte stáhta ruhtada beali ođđa várrefápmorusttegis Longyearbyenis. Ráđđehusa evttohusas lea 19 miljovnna kruvdnasaš juolludeapmi 2019:s ja fas 8,8 miljovnna kruvdnasaš juolludeapmi 2020:s.

– Sihkkaris elrávdnjelágideapmi ja oadjebas stobut leat eaktun dasa ahte olbmot galget sáhttit orrut Longyearbyenis. Iežas stáhtabušeahttaevttohusa ja 2018 reviderejuvvon nationálabušeahta juolludemiid oktavuođas čájeha ráđđehus ahte mii váldit ovddasvástádusa Longyearbyenis, dadjá justiisa-, gearggusvuođa- ja sisafárrenministtar Tor Mikkel Wara (OvB).

Ráđđehus evttoha maiddái 7,1 miljovnna kruvdnasaš juolludeami álggahit ođđa álbmotallaskuvlla Longyearbyenii Máhttodepartemeantta bušeahta bokte. Ráđđehus evttoha dasa lassin juolludit 10 miljovnna kruvnna nannet Norgga Polárainstituhta barggu Ny-Ålesundas.