Gulahallanovttadat (GULA)

Gulahallanovttadat gaskkusta preassajearaldagaid politihkalaš jođihangoddái. Mii veahkehat preassa ja olbmuid gávdnat duogášdieđuid ja áššedieđuid. Mii galgat maid ovddasvástidit departemeantta neahttasiiddut.

Gulahallanovttadat gaskkusta preassajearaldagaid politihkalaš jođihangoddái. Mii veahkehat preassa ja olbmuid gávdnat duogášdieđuid ja áššedieđuid. Mii galgat maid ovddasvástidit departemeantta neahttasiiddut.