Ohcan

Čájeha 1021-1040 oktiibuot 1209 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Ráđđehusa davviguovlostrategiija

  01.12.2006 Plánat/strategiijat Olgoriikadepartemeanta

  Ráđđehusa Soria Moria-julggaštusas celkojuvvo ahte ráđđehus atná davviguovlluid Norgga deháleamos strategalaš ulbmilsuorgin boahttevaš jagiid. Ráđđehusa davviguovlostrategiija biddjojuvvui ovdan juovlamánu 1. b. 2006. Dat dihkkáda luotta

 • Ovddasvástádussuorggit

  01.12.2006 Artihkal Mánáid- ja bearašdepartemeanta

  Departemeantta barggut lea golmma váldosuorggis:

 • Mánáid- ja dásseárvodepartemeantta historjá

  01.12.2006 Artihkal Mánáid- ja bearašdepartemeanta

  Mánáid- ja bearašdepartemeanta rievdadii nama 01.01.2006 Mánáid- ja dásseárvodepartemeantan.

 • Ovddasvástádussuorggit ja váikkuhangaskaoamit

  27.11.2006 Artihkal Bargo- ja sosiáladepartemeanta

  Bargo- ja čálgoetáhtas lea ovddasvástádus čađahit bargomárkanpolithihka ja iešguđet bargomárkandoaibmabijuid. Áigumuš lea sáhttit dievaslaččat čuovvolit daid olbmuid geat dárbbašit veahki dahje gelbbolašvuođa beassat bargui.

 • St.dieđ. nr. 7 (2006-2007) - Sámedikke doaimma birra 2005

  20.10.2006 Dieđáhus Stuorradiggái Bargo- ja sosiáladepartemeanta

 • Galka åarjelsaemien gïelem nænnoestidh

  29.06.2006 Fálaldagat Bargo- ja sosiáladepartemeanta

  Pressemelding Nr.: 87 Dato: 29.06.06 Galka åarjelsaemien gïelem nænnoestidh Gïeleskreejrehtimmieprosjekte Elgåen tjïeltesne vihth jåhta. Barkoe- jïh Inkluderingsdepartemente, Maahtoedepartemente jïh Tjïelte- jïh Regijovni Departemente 500 000

 • Sámeláhka

  02.03.2006 Láhka Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Lága ulbmil lea lágidit diliid nu ahte sámi álbmot Norggas sáhttá sihkkarastit ja ovddidit iežas giela, kultuvrra ja servodateallima.

 • Raporttat ja čielggadusat

  21.02.2006 Raporta Bargo- ja sosiáladepartemeanta

  Raporttat ja čielggadusat Rádjekeahttesvuohta davvin (PDF)

 • H-2179 - Juolludeamit sámi áigumušaide

  14.10.2005 Johtočállosat Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Stahtabušeahtta 2006 Juolludusat sámi áigumušaide Sápmelaččat leat njealji stáhta eamiálbmot ja unnitlohku ja sis lea dárbu ja vuoigatvuohta earenoamáš árvui riikkaidgaskasaš ja riikka álbmotrievtti mielde. Norggas lea earenoamáš ovddasvástádus

 • LÁHKA 1951-12-14 nr 03: Láhka njuoskaguliid gávppašeami birra.

  13.10.2005 Njuolggadusat Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Råfiskloven

 • LÁHKA 1999-03-26 nr 15: Láhka guolástan- ja bivdinvuoigatvuođa birra (oassálastinláhka).

  13.10.2005 Njuolggadusat Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Deltakerloven

 • LÁHKA 1983-06-03 nr 40: Láhka mearraguolásteami jna. birra

  13.10.2005 Njuolggadusat Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Saltvannsfiskeloven

 • Finnmárkkulága ovdahistorjjá dáhpáhusat

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Finnmárkkulága barggu duogážin lea dárbu čilget stáhta gaskavuođa sámi álbmogii ja dohkkehit sámiid vuoigatvuođa geavahit ja ávkkástallat luondduvalljodagaid iežaset kultuvrra mielde.

 • Lága fápmuiboahtin

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Sihke ráđđehusa, Sámedikki ja Finnmárkku fylkkadikki viggamuššan lea ahte Finnmárkkuláhka galgá boahtit fápmui nu fargga go vejolaš. Almmatge fertejit muhtun ráhkkananbarggut dahkkojuvvot ovdal go dát sáhttá dáhpáhuvvat.

 • Nuppástusat eará lágain

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Finnmárkkuláhka ii mielddisbuvtte nuppástusaid eará lágaide main lea mearkkašupmi Finnmárkkuopmodaga ráđđenvuoigatvuhtii eatnamiid badjel maid dat váldá badjelasas. Deaŧalaččamus nuppástusat dahkkojuvvojit bákteruvkeláhkii.

 • Ođasmuvvi valljodagaid hálddaheapmi

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Okta deaŧalaččamus ulbmiliin lea addit Finnmárkku veahkadahkii stuorát váikkuhanfámu fylkka eanavuođu hálddaheapmái. Dáppe sáhtát lohkat iežat vuoigatvuođaid birra.

 • Finnmárkkuláhka — vástádusat muhtun dábálaš gažaldagaide

  14.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Dáppe gávnnat vástádusaid muhtun dábálaš gažaldagaide Finnmárkkulága birra. Siidu ođasmahttojuvvo jotkkolaččat.

 • Finnmárkkuopmodat

  13.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Go Finnmárkkuláhka boahtá fápmui, de sirdojuvvojit buot Statskog SFa dálá hálddahan eatnamat ođđa orgánii mii gohčoduvvo Finnmárkkuopmodahkan. Finnmárkkuopmodat lea iehčanas riektesubjeakta ja dat oamasta prinsihpas eanavuođu nugo ovttaskas

 • Leahkki vuoigatvuođat eai lihkahallojuvvo

  13.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Finnmárkkuláhka ii nuppástuhte eana- ja oamasteaddjivuoigatvuođaid Finnmárkku eatnamii earret opmodagaid sirdima Statskog SFas Finnmárkkuopmodahkii.

 • Leahkki vuoigatvuođaid gárten

  13.09.2005 Njuolggadusat Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Leahkki vuoigatvuođaid gárten ja dohkkeheapmi lea deaŧalaš oassi Finnmárkkulágas. Galgá ásahuvvot komišuvdna ja sierraduopmostuollu dán várás.

Bajás