Oadjebasvuođa, diehtohálddašeami ja digitaliserema sekšuvdna (ODD)

Sekšuvnnas lea ovddasvástádus departemeantta oadjebasvuođa ja gearggusvuođa ovddas, ja galgá koordineret oadjebasvuođa- ja gearggusvuođabarggu sektoris ja eanandoallo- ja biebmohálddašeamis. Sekšuvnnas lea bajit ovddasvástádus departemeantta digitála bálva-lusaid ovddas, ja galgá koordineret departemeantta ja hálddašeami digitaliserenbarggu. Diehtohálddašeami dáfus lea sekšuvnnas ovddasvástádus intraneahta ja ášše- ja arkiiva-vuogádaga ovddas. Sekšuvdna doaimmaha departemeantta servicebálvalusa. Persongáhttenáittardeaddjedoaibma gullá maid sekšuvdnii.