Miehtámáilbmásaš sihkkarvuođagažaldagaid ja SUS-riikkaid sekšuvdna

Siviila kriisagieđahallan, dás maiddái politiija- ja Norgga eará siviila oassálastin riikkaidgaskasaš militeara doaimmaide, ja doarrun riikkaidgaskasaš terrorismma vuostá. Norgga oassálastin OSSEi ja Eurohpáráđđái. Guovtteriikkagaskasaš oktavuođat SUS-riikkaide (Ukráinai, Vilgesruššii, Moldovai, ja vel riikkaide Lulli-Káukasusis ja Gaksa-Ásias), ja prošeaktaveahkki ODAa dohkkehan OSSE-riikkaide SUS-guovllus. Gearggusvuođalávdegotti čállingoddedoaibma.

Ossodatdirektevra  Anne-Kirsti Karlsen