Historjjálaš arkiiva

Reviderejuvvon nationálabušeahtta

Dievas lassiárvodivatbuhtadus valáštallanrusttegiidda

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

Ráđđehus evttoha reviderejuvvon bušeahtas 106,5 miljovnna kruvnnu lassijuolludeami buhtadit lassiárvodivatgoluid rusttegiid huksemiid oktavuođas

– Dáinna evttohusain háliida ráđđehus fuolahit ahte buot 532 ohcamuša maid Lotteriija- ja vuođđudusbearráigeahčču galgá meannudit ožžot dievas lassiárvobuhtadusa valáštallanrusttegiid huksemiid oktavuođas, cealká kultur- ja dásseárvoministtar Abid Q. Raja.

– 301 miljovnna kruvnnu sturrosaš juolludus mearkkaša ahte lassiárvobuhtadus ii vuoliduvvo. Vuoládus dál livčče garrasit čuohcan servviide mat leat investeren valáštallanrusttegiid. Lea mávssolaš ja rivttes doaibmabidju, ahte sihkkarastit dievas lassiárvobuhtadusa vai valáštallansuorgi nagoda birget váttis dilis.   

Servodahkii lea erenoamáš mávssolaš ahte eaktodáhtolaš searvvit leat mielde huksemin valáštallanrusttegiid. Lassiárvodivatbuhtadus lea dehálaš ortnet movttiidahttit hukset rusttegiid, ja addá maid servviide ja organisašuvnnaide buoret ruhtadanvejolašvuođaid. Ortnet movttiidahttá servviid eambbo ruđa geavahit ođđa doaimmaide ovdal go divodangoluide.