Historjjálaš arkiiva

Solberga ráđđehus

Kultur- ja dásseárvoministtar ii gáibit ruovttoluotta doarjagiid

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

– Lean movtta go stáhtaministtar odne lea almmuhan mávssolaš doaimmaid, maid ráđđehus áigu čađahit dán duođalaš dilis, dadjá kultur- ja dásseárvoministtar Abid Q. Raja.

– Kultur- ja dásseárvoministtarin mun oainnán, ahte ollugat leat vuostáiváldán almmolaš doarjagiid, ja dál eai beasa lágidit doaluid ja prošeavttaid nu mo ledje plánen. Dat lea diehttelasat vuorddekeahtes ja duođalaš dilli. Danin Kulturdepartemeanta ii gáibit ruovttoluotta ruđaid, mat leat jo geavahuvvon, dadjá kultur- ja dásseárvoministtar.

– Mun lean bivdán Kulturdepartemeantta hálddahusa geahččat ortnegiid, main mis lea ovddasvástádus, nu ahte sáhttit ásahit govttolaš čovdosiid iežamet suorggi hástalusaide, dadjá kultur- ja dásseárvoministtar Abid Q. Raja.

Stáhtaministtar Erna Solberg ja dearvvašvuođa- ja fuolahusministtar Bent Høie čilgiiga ráđđehusa beales odne makkár ođđa doaimmaiguin hehttejit koronavirusa leavvamis. Loga eanet doaimmaid birra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak/id2693327/