Historjjálaš arkiiva

Divatgeahpádus smávva vuollavuoššanfitnodagaide

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Ruhtadandepartemeanta

Ráđđehus evttoha geahpedit vuolladivada smávva vuollavuoššanfitnodagain. –Evttohus movttiidahtášii eanet áiddo álgán vuollavuoššanfitnodagaid bisuhit ja háhkat bargosajiid miehtá riikka, cealká ruhtadanministtar Siv Jensen (OvB).

Dáinna evttohusain háliidat smávva vuollavuoššanfitnodagain buoridit birgenvejolašvuođaid. Evttohusa mielde galgá vuolla mas alkoholaproseanta lea gaskal 3,7 ja 4,7 proseantta oažžut 20 proseantta divatgeahpádusa vuosttas 50 000 lihttera ovddas,   15 proseantta 50 000 lihttera rájes gitta 100 000 lihttera rádjai, 10 proseantta 100 000 lihttera rájes gitta 150 000 lihttera rádjai ja 5 proseantta vuoládusa 150 000 lihttera rájes gitta 200 000 lihttera rádjai.

Rievdadusat sáhttet mielddisbuktit ahte guoskevaš fitnodagat ožžot almmolaš doarjaga, ja nu eai sáhte fápmuduvvot ovdal go čielggadeapmi lea dahkkon ESA:n. Ráđđehus evttoha ahte departemeanta mearrida goas dat galget doaibmagoahtit. 

Loga eanet Prop. 86 LS (2017–2018) Vearro-, divat- ja duollolága rievdadusat, kapihtal 4.