Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historjjálaš arkiiva

Boazodoallu: Ođđa boazodoalloláhka

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

Boazodoallu: Ráđđehus lea odne ovddidan ođđa boazodoallolága evttohusa.

Boazodoallu: Ođđa boazodoalloláhka

Boazodoallu: Ráđđehus lea odne ovddidan proposišuvnna mas evttoha ođđa boazodoallolága.

- Ođđa boazodoallolága ovddideapmi lea dán ráđđehussii leamaš deaŧalaš ja vuoruhuvvon bargu. Ođđa boazodoallolága evttohus addá buori ovdánanvuođu boazodollui miehtá Norgga, lohká eanandoallo- ja borramušministtar Terje Riis-Johansen.

Siida
Ođđa lágas lea siida hui deaŧalaš. Siida lea erenoamáš sámi bargoovttastus mii lea sámi boazoguohtumiid ávkkástallama árbevirolaš vuođđu. Dan dihte lea leamaš lunddolaš atnit siidda vuođđun maiddái lága mearrádusain. Evttohusa mielde boahtá siidaoassi ovdalaš doalloovttadaga sadjái.

Stuorát ovddasvástádus ealáhussii
- Lea vuosttažettiin boazodollui alcces ávkin ahte resurssat hálddašuvvojit bures. Ođđa láhka- evttohusas lágiduvvojit dilit dasa ahte ealáhus ieš sáhttá váldit eanet ovddasvástádusa boahtteáiggi viidáset ekologalaš ovdáneami hárrái, lohká Riis-Johansen.

Doaibmanjuolggadusat
Dát lea vuođđun sihke areálageavaheami ja boazologu hárrái ja dan hárrái man ollu boazodoallit ealáhusas galget leat. Áigumuššan lea ahte boazolohku galgá mearriduvvot doaibmanjuolggadusaid ráhkadeamis.

- Seammás go boazodoallu ja boazodoallit ožžot eanet dadjamuša, de fertejit maiddái eiseválddit atnit bajimus ovddasvástádusa. Dát guoská erenoamážit resursadillái ja ekologalaš guoddevašvuođa sihkkarastimii, deattuha stáhtaráđđi. Dát lea erenoamáš deaŧalaš dain guovlluin gos lea dábbalaš buorebut heivehit boazologu guohtuneatnamiidda.

Buohtalas siidaoassi
Árvaluvvojit muđui moanat eará rievdadeamit evttohuvvon ođđa lágas. Earret eará galget siidaosiid jođiheaddjit ovttajienalašvuođa bokte sáhttit mearridit ahte galget ásahuvvot ođđa siidaoasit. Árvaluvvo maiddái vejolašvuohta ásahit buohtalas siidaoasi, vai buolvamolsumat manaše njuovžileappot.

Viiddis ráđđádallamat
Ođđa boazodoallolága evttohusa vuođđun lea Boazodoalloláhkalávdegotti evttohus NOU 2001:35 mas láhkalávdegoddi evttohii boazodoallolága rievdademiid. Láhkalávdegotti doaibman lei guorahallat 1978-lága ja evttohit movt lága berrešii rievdadit stivrejumi, hálddašeami ja sikkáldas dilálašvuođaid hárrái.

Láhkabarggu oktavuođas leat leamaš moanat ráđđádallamat Norgga Sápmelaččaid Riikkaservviin ja Sámedikkiin daid vugiid mielde mat leat sohppojuvvon dan hárrái.

Láhkateaskta lea sihke sámegillii ja dárogillii. Olles proposišuvdna jorgaluvvo sámegillii guovvamánu mielde.

Boazodoallu: Ráđđehus lea odne ovddidan ođđa boazodoallolága evttohusa.

26.01.07

Bajás