Historjjálaš arkiiva

Ođđa raporta sámi servodaga birra

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta

Sámi mediain lea leamašan positiiva ovdáneapmi duhátjahkemolsuma rájes. Earenoamážiid TV-sáddagat leat geasuhan, ja sámi interneahttamediat geavahuvvojit dávjjibut. Dattetge lea sámegielat áviissaid deaddilanlohku njiedjan. Dat ovdanboahtá raporttas Sámi logut muitalit – 3, man sámi statistihka fágalaš lađastanjoavku odne almmuhii.

Sámi mediain lea leamašan positiiva ovdáneapmi duhátjahkemolsuma rájes. Earenoamážiid TV-sáddagat leat geasuhan, ja sámi interneahttamediat geavahuvvojit dávjjibut. Dattetge lea sámegielat áviissaid deaddilanlohku njiedjan. Dat ovdanboahtá raporttas Sámi logut muitalit – 3, man sámi statistihka fágalaš lađastanjoavku odne almmuhii.

Raporttas válddahit moanaid fáttáid ja ovddidit rávvagiid iešguđetge surggiide.
Earret eará čájeha raporta ahte Sámedikki jienastuslohku lea lassanan, earenoamážiid Tromssa ja Álttá suohkaniin. Sámedikki ealáhusovdáneami doarjjaguovllus lea olmmošlohku njiedjan 16 proseanttain, man čielgasit oaidná Oarje-Finnmárkkus. Vuođđoskuvlla ohppiid lohku geain lea sámegiella fágasuorggis lea njiedjan 23 proseanttain 2005 rájes, vuosttažettiin oahppit geain lea sámegiella nubbingiellan.

Eará fáttát mat guoskkahuvvojit raporttas leat lámisoadju ja sosiálaveahkki,  oahppodássi ja ássanbáiki, ja sámegiella mánáidgárddis ja skuvllas.

Sámi statistihka fágalaš lađastanjoavkku man Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta ja Sámediggi lea nammadan galgá jahkásaččat ovddidit raportta sámi servodaga áigeguovdilis ovdánandovdomearkkaid ja suokkardeami birra. Bargu galgá vuolggahit máhtolašvuođa mii sáhttá geavahuvvot sámepolitihkalaš barggus ráđđehusas ja Sámedikkis, sihke ráđđádallamiin, bušeahttaráhkkananbarggus ja doaibmabijuid ovdánahttimis.

Raporta almmuhuvvui Sámedikkis Kárášjogas golggotmánu 1.beaivvi.

Loga raportta