Historisk arkiv

Ny rapport om det samiske samfunnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Samiske medier har hatt en positiv utvikling siden årtusenskiftet. Spesielt TV-sendinger har stor appell, og bruken av samiske internettmedier er i framgang. Det har imidlertid vært en nedgang i opplaget til de samiskspråklige avisene. Det viser rapporten Samiske tall forteller – 3, som ble lagt fram av faglig analysegruppe for samisk statistikk i dag.

Rapporten belyser en rekke temaer og kommer med en del anbefalinger på de ulike områdene.

Blant annet viser den at Sametingets valgmanntall har økt, spesielt i Tromsø og Alta kommuner. Folketallet i Sametingets tilskuddsområde for næringsutvikling har sunket med 16 prosent, utviklingen er tydeligst i Vest-Finnmark. Tallet på grunnskoleelever med samisk i fagkretsen har hatt en tilbakegang på 23 prosent siden 2005, først og fremst blant elever som har samisk som andrespråk.

Andre temaer som belyses er uføretrygd og sosialhjelp, utdanningsnivå og bosted, og samisk språk i barnehage og skole.

Faglig analysegruppe for samisk statistikk er nedsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Sametinget og skal legge frem en årlig rapport med oversikt og analyse av aktuelle utviklingstrekk i det samiske samfunnet. Arbeidet skal bidra til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

Rapporten ble presentert på Sametinget i Karasjok 1. oktober.

Les rapporten