Historjjálaš arkiiva

Ođđa neahttauskkádat fylkkamánniide

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta

Odne rabai ođasmahttin- hálddahus- ja girkoministtar Rigmor Aasrud ođđa oktasaš web -uskkádaga fylkkamánniid várás, mas leat sierra siiddut buot 18 fylkii. Uskkádat galgá váikkuhit dasa ahte šaddet eambbo digitaliserejuvvon bálvalusat. Seammás ođđa siidduin maiddái leat dieđut sámegillii.

Odne rabai ođasmahttin- hálddahus- ja girkoministtar Rigmor Aasrud ođđa oktasaš web -uskkádaga fylkkamánniid várás, mas leat sierra siiddut buot 18 fylkii. Uskkádat galgá váikkuhit dasa ahte šaddet eambbo digitaliserejuvvon bálvalusat. Seammás ođđa siidduin maiddái leat dieđut sámegillii.

www.fylkesmannen.no

- Lea dehálaš heivehit dieđuid ja bálvalusaid geavaheddjiide. Uskkádat láhčá dili dasa ahte geavaheaddjit ieža sáhttet gávdnat iešbálvaleami čovdosiid ja digitála skoviid álkis lági mielde.
Mun lean maiddái ilus go fylkkamánnit nannejit sámegiela vuoruheami, dadjá ođasmahttin- ja hálddahusministtar Rigmor Aasrud.

Ođđa čoavddus láhčá dili dasa ahte gávdnát rievttes dieđuid jođánit ja álkit ja dasa ahte neahttavuđot bálvalusat galget eambbo geavahuvvot. Čoavddus galgá ovddidit álkidahttima, beavttálmahttima ja ovttastahttima ámmáhiid gaskkas.

Doaibma lea oassin ráđđehusa áigumušas ahte 2015 rádjái galget ohcamat, skovit ja raporttat dušše sáddejuvvot digitálalaččat stáhtalaš doaimmaide. Fylkkamánnit deattuhit dan ahte geavahit čielga ja álkis giela neahttateavsttain, ja váldit vuhtii sámegiela. Teavsttat julev- ja lullisámegillii boahtigohtet ođđajagis.