NAC 1993: 34

Vuoigatvuohta Finnmárkku eatnamiidda ja čáziide ja daid hálddašeapmi

Norgga almmolaš čielggadeamit NAČ 1993:34 S

Vuoigatvuohta Finnmárkku eatnamiidda ja čáziide ja daid hálddašeapmi

Sámi vuoigatvuodalávdegotti duogášávnnas

Lágiduvvon Justis- ja bolesdepartemeantta ovdii
Juovlamánu 1993