Sámi logut muitalit 4

Čielggaduvvon sámi statistihkka 2011

Sámi statistihka fágalaš analysajoavku almmuha jahkásaččat raportta mas leat sámi statistihka birra čielggadeamit. Raporta veahkeha lasihit máhtolašvuođa maid ráđđehus ja Sámediggi sáhttet geavahit sámepolitihkalaš barggus, sihke ráđđádallamiin, bušeahttaráhkkanemiin ja doaimmaid ovddideamis.

Fáttát maid birra earret eará leat sámi statistihka čielggadeamit lea sámegielaid dilli mánáidgárddis ja skuvllas, biras- ja resursahálddašeapmi sámi guovlluin, sámigullevaš doavttirgrádabuvttadeapmi ja sohkabealiperspektiiva.

Viečča raportta:
Sámi logut muitalit 4