Samiske tall forteller 4

- kommentert samisk statistikk 2011

Faglig analysegruppe for samisk statistikk gir ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten bidrar til økt kunnskap som kan brukes av regjeringen og Sametinget i det samepolitiske arbeidet, både i konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling.

Situasjonen for samisk språk i barnehage og skole, miljø- og ressursforvaltning i samiske områder, samiskrelatert doktorgradsproduksjon og kjønnsperspektivet i samisk statistikk er blant temaene som blir kommentert.

Last ned rapporten:
Samiske tall forteller 4 (PDF)