Kultuvrra Sektorprográmma - Davviriikkaid Ministtarráđi Norgga ovdagoddi 2017

Norgga ovdagottis Davviriikkaid Ministtarráđis 2017:s leat golbma oppalaš váldovuoruhusat: Davviriikkaid nuppástuhttin, Davviriikkat Eurohpás ja Davviriikkat máilmmis.

Juohke ovttas dáin lea iežas ulbmil, muhto mat maiddái seahkanit oktii. Dat fuomášahttet faktoraid mat gusket midjiide ja mat váikkuhit Davviriikkaid servodatovdáneapmái siskkáldasat ja maiddái olggobeallái. Kulturpolitihkkii lea lunddolaš váldit vuhtii dán duohtavuođa, ja buot dát golbma čuoggá speadjalastet daid sierranas vuoruhemiid mat leat dán sektorprográmmas.

Kultuvrra Sektorprográmma - Davviriikkaid Ministtarráđi Norgga ovdagoddi 2017 (.pdf)

#Norden2017