Sektorprogram for kultur - Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017

Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2017 har tre sektorovergripende hovedprioriteringer: Norden i omstilling, Norden i Europa og Norden i verden.

Disse tre er meningsbærende hver for seg, men går også over i hverandre. De setter fingeren på faktorer som angår oss og som preger samfunnsutviklingen både innad i og utenfor Norden. Denne virkeligheten er det naturlig for kulturpolitikken å forholde seg til, og alle disse tre punktene reflekteres i de ulike satsingene i dette sektorprogrammet.

Sektorprogram for kultur - Norges formannskap i Nordisk ministerråd 2017 (.pdf)

Her kan du lese mer om nordisk samarbeid #Norden2017