Eará dokumeanttat

 • Fálaldagat maid departemeanttat almmuhit almmolaš skáhppomiid láhkaásahusa vuođul
 • Dihto válljejuvvon reivvet departemeanttain
 • Konsešuvnnat mat leat juolluduvvon ekonomalaččat ávkkástallat juoga maid almmolašvuohta eaiggáduššá dahje hálddaša
 • Boazodoallu: Ođđa boazodoalloláhka

  26.01.2007 Fálaldagat Bargo- ja searvadahttindepartemeanta

  Boazodoallu: Ođđa boazodoalloláhka Boazodoallu: Ráđđehus lea odne ovddidan proposišuvnna mas evttoha ođđa boazodoallolága. Eandoallo- ja biebmodepartementta preassadieđáhus

 • Galka åarjelsaemien gïelem nænnoestidh

  29.06.2006 Fálaldagat Bargo- ja searvadahttindepartemeanta

  Pressemelding Nr.: 87 Dato: 29.06.06 Galka åarjelsaemien gïelem nænnoestidh Gïeleskreejrehtimmieprosjekte Elgåen tjïeltesne vihth jåhta. Barkoe- jïh Inkluderingsdepartemente, Maahtoedepartemente jïh Tjïelte- jïh Regijovni Departemente 500 000