Boazodoallošiehtadus 01.07.2016 – 30.06.2017

Guovvamánu 26.b. 1993 boazoealáhusa váldošiehtadusa mielde, lea Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta ja Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi šiehtadallan čuovvovaš boazodoallošiehtadusa 2016/2017 doaibmajahkái, gustovaš suoidnemánu 1.b.2016 rájes gitta geassemánu 30.beaivái 2017.