Reindriftsavtale 1. juli 2016 – 30. juni 2017

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2016/2017, gjeldende fra 1. juli 2016 til 30. juni 2017.