Forskrift om endring i forskrift for Reindriftens Utviklingsfond

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2016 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no