Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2011 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.<br>Endringer: Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 593, 30 mai 2013 nr. 627, 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 733, 12 juni 2014 nr. 774, 22 des 2014 nr. 1864, 1 juli 2015 nr. 834, 23 okt 2015 nr. 1212, 21 juni 2016 nr. 755, 1 juli 2016 nr. 857.

Se forskriften på lovdata.no