Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. juni 2019 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen. Rettelser: 02.07.2019 (§ 1-4).

Se forskriften på lovdata.no