Forskrift om tidligpensjon i reindriften

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. juni 2010 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen. Endringer: Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 625, 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774, 23 okt 2015 nr. 1213, 21 juni 2016 nr. 741.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. juni 2010 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no